Zangles

Je wilt graag vrijer en ook klankvoller zingen. Je wilt niet meer schor zijn na je concert of koorrepetitie. Je wilt graag je eigen stemklank ontdekken. Je zou graag de hoogte en/of laagte van je stembereik verder ontwikkelen. Je wilt meer ontspannen zingen op een podium. Je wilt je eigen 'geluid' en zangstijl ontwikkelen. Je wilt graag met vertrouwen solistisch zingen. Je wilt je voorbereiden op de toelating in een stem- of zanggerichte opleiding. Er zijn duizend-en-één goede redenen om op zangles te gaan. Herken je je in één van bovenstaande vocale wensen of doelen? Of koester je een andere vraag op vocaal gebied? Weet je welkom in mijn zangpraktijk. Nieuwsgierig? Je kunt afspreken, ook voor één enkele les ter kennismaking.

Ontdek je eigen stemklank met aandacht

Een aandachtige omgang met je stem is een voorwaarde om haar in volledigheid te laten klinken én gezond te gebruiken. Mijn coaching van stemmen is doordesemd met inzichten en elementen uit de klank-georiënteerde aanpak (Lichtenberger methode, zie mijn CV). De oriëntatie op klank en senso-motoriek heeft een zelfregulerende werking op de stem. Dat leidt tot een groter zang-gemak en geeft een meer volledige ('vollere') klank. Het klank-georiënteerde zingen is heilzaam voor álle zangstemmen, op elk vocaal en muzikaal nivo, en op elke leeftijd.

In de zanglessen komen via oefeningen en stimulaties de volgende onderwerpen aan de orde: het belang van de 'binnenkant' van de klank, het belang van het gebruiken van je volledige inwendige 'vocale 'instrument', het aanspreken van de natuurlijke zelf-ordenende kracht van de stem, het vergroten van de sensorische waarneming van klank en lichaam, de resonerende potenties van het lichaam en hun uitwerking op de klank en zanggemak, de cruciale rol van de oren in relatie tot het strottenhoofd, de natuurlijke draagkracht en glans van een stem door het ontstaan van hoge trillingen (brilliance), natuurlijk vibrato als kenmerk van een gezond stemgebruik, de innerlijke bewegelijkheid als bron van muzische vrijheid.

Ook kunnen er meer muzikale onderwerpen aan de orde komen zoals tekstbehandeling en -expressie, articulatie en frasering, stemgebruik in verschillende muzikale stijlen (klassiek, musical, pop).

Mijn uitgangspunt in de zangles is dat je als zanger of zangeres je eigen stem als instrument het beste leert kennen via zorgvuldige waarneming en aandacht. Ik gebruik allerlei stimulaties om je senso-motorische waarneming te verfijnen en je stemgebruik te bevrijden. Het is soms ook handig om niet alleen te ervaren maar ook te wéten en begrijpen hóe je (zang-)stem kan werken. Vervolgens is het ieders persoonlijke weg om je stem te ontwikkelen m.b.v. die waarneming, aandacht en kennis. Ik begeleid en motiveer daarbij graag.

Zingen is communiceren

Zingen komt voort uit een natuurlijke behoefte om ervaringen en emoties (letterlijk) klank te geven en met anderen verbinding te zoeken. De stemklank is een vorm van oercommunicatie. In de klank zit informatie over je 'toestand' van dat moment. Als mensen zingen, laten ze dus iets 'zien' van hun binnenkant. Die ontmoeting met jezelf en met elkaar, dáár gaat het om. Vertrouwen in en aandacht voor je eigen stemklank is essentieel. De klank-georiënteerde zangpedagogiek geeft je meer ontspanning en podiumgemak. Het doel is dat zangers en zangeressen met aandacht zingen en musiceren, om zo zingend zichzelf ten volle uit te drukken, en zich te laten inspireren door klank, tekst en compositie.

Informatie voor leerlingen

Onderstaande link gaat naar een pagina die alleen toegankelijk is voor de huidige leerlingen. Klik dus hier op leerlingenpagina.

Actuele informatie
lees verder op Facebook

SOLO LIEDEREN ZINGEN

WORKSHOP/GROEPSLES voor max. 5 personen rondom het zingen van (klassiek) liedrepertoire en/of aria's. Pianobegeleiding door Gerrie Meijers. Vocale coaching door Antje de Wit. Het gaat om samenwerking met de pianiste, zangtechniek en lied-expressie. Keuze tussen twee dagdelen. Gaarne repertoire zangtechnisch al minstens één keer voorbereiden in een gewone zangles.
Donderdagavond 28 juni 19.30-22.00 uur
Vrijdagochtend 29 juni 10.30-13.00 uur
In zangpraktijk Symphonia. Tarief, als ware het een gewone zangles, dus 50 euro. Opgave per email. Zorg dat je zelf 'ingezongen' bent.

Volgende leerlingenpodium

is op 10 november 'Herftsklanken'. Mooie klanken, liederen, muziek en herfstige blues!

''Be soft in your practice. Think of the method as a fine silvery stream, not a raging waterfall. Follow the stream, have faith in its course. It will go on its own way, meandering here, trickling there. It will find the grooves, the cracks, the crevices. Just follow it. Never let it out of your sight. It will take you.''
-Sheng-yen-

Praktische informatie

Iedere zangles bevat in principe een combinatie van oefeningen én muziek maken! Een volledige les met klank-georiënteerde oefeningen is ook mogelijk. Je kunt zingen in allerlei stijlen: klassiek, musical en/of pop. Ik ben zelf opgeleid als klassieke zangeres.

Wil je zangles in Haarlem? Of zoek je zangles in Velsen? Mijn zangpraktijk is gevestigd in een ruime en rustige zangstudio in Santpoort-Noord, in gemeente Velsen, en dus ook vlakbij Haarlem. Er staat een vleugel, zodat iedereen ook begeleid kan worden. Zo nu en dan is er een dagdeel zanglessen mét een professionele pianist(e).

Zang- en klanklessen gaan op afspraak. Woensdag, donderdag of vrijdag. Volwassenen hebben 1 uur les, meestal twee- of driewekelijks, maar ook losse lessen in heel andere frequenties zijn mogelijk. Je kunt je ook laten coachen als duo of groepje.

Tarieven
Eén uur individueel zangles betekent ongeveer 50 minuten les en daarnaast de tijd voor binnenkomst, afrekenen en nieuwe afspraak maken. Uurtarief vanaf 1 juli is 50 euro voor een individuele les, inclusief BTW.

Ik geef ook lessen aan duo's, bijvoorbeeld een bestaand zangduo of een zanger met pianist als het gaat om de coaching van het sámen musiceren. Tarief van duo-les is 65 euro per uur, inclusief BTW.

Voor mensen jonger dan 18 jaar, is ook een wekelijkse zangles van een half uur mogelijk. Het lestarief voor mensen jonger dan 21 jaar is 40 euro per uur of 20 euro per half uur (namelijk BTW-vrij). Als je interesse hebt, of je wil een eerste les afspreken ter kennismaking, neem dan contact op.

Als afgezegd wordt binnen 24 uur vóór de les-afspraak, dan wordt de les toch in rekening gebracht.