De kunst is zo te leven dat het je overkomt, die klaarheid..

De kunst is zo te musiceren dat het je overkomt. In contact met jezelf en die ander, met binnen en buiten, vrij en helder, en in expressie van het diepste.... vrij naar Martin Bril.

Zoek je deze vrijheid en helderheid? Wil je meer ontspanning en klankrijkdom in je zingen, spelen of spreken? Of heb je last van faal- of podiumangst? Ben je een zanger, spreker of instrumentalist -professioneel of amateur-, je bent welkom. De klank- en waarneming-georiënteerde aanpak bevrijdt en verrijkt de klank, vergroot het contact met je eigen stem, en daarmee het zang- en speelgemak.

Live zanglessen zijn mogelijk. In mijn studio is ruimte, ventilatie en speciale luchtreiniging. Voor duo's of workshops kan ik gebruik maken van een grote ruimte in Bloemendaal. Online zanglessen zijn ook mogelijk via Zoom en eventueel gecombineerd met Jamulus.

Wat doet Zangpraktijk Symphonia?

Antje de Wit

Mijn naam is Antje de Wit. Ik ben Lichtenberger® stem- en zangpedagoog, koordirigente, kerkmusicus, zangeres en organisator. Ik werk met hart en ziel aan de vocale en muzikale relatie van mensen met zichzelf en met anderen, en de verbondenheid tussen muziek, natuur, spiritualiteit en verschillende kunstvormen.

De Lichtenberger® Methode neemt de klank zelf en de zintuigelijke waarneming als uitgangspunt. Deze benadering biedt nieuwe wegen om zang-technische én muzikale onderwerpen te benaderen. Voor informatie over zanglessen klik HIER. Voor mijn achtergrond, zie mijn kort CV. Voor vragen of aanmelding, neem contact met mij op. Ik ben lid van het netwerk (vereniging in oprichting) Nederlandse Lichtenberger Docenten.

Zingen verbindt binnen en buiten...

Als je zingt, maak je iets los bij jezelf, en tegelijkertijd ook bij anderen. Als je zingt, dan resoneer jijzelf in jouw klank. Die stemklank laat horen hoe jij je verhoudt tot die klank in jou, hoe jij je verhoudt tot jezelf én tot de wereld om je heen. Zingen doet er toe. De vocale ontdekkingsreis, om 'gezond' en 'in contact met jezelf en de wereld' te zingen, dat houdt me bezig. Zingen verbindt...

De heilzame werking van zingen wordt sinds mensenheugenis onderkend. Ook de eerst bekende vrouwelijke Europese componiste en middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen onderschrijft in haar tijd al de spiegelende en verbindende betekenis van zingen. Mijn bedrijfsnaam 'Symphonia' verwijst naar Hildegard's 'Symphoniae', zoals zij de door haar gecomponeerde liederen noemde. Symphonia betekent letterlijk 'samenklank'. In Hildegard's ogen is de klank van zingen gevuld met 'echo's van de hemel op aarde'. Hildegard en haar tijdgenoten waren er van overtuigd dat zingen een vorm van communiceren is met de gehele kosmos. De orde van de gehele kosmos (macrokosmos) spiegelt en resoneert in jouw klank(microkosmos). En andersom verander en beïnvloed jij de kosmos door klank te maken en te zingen. Zingen deed er toe. Zingen doet er nog steeds toe.

Agenda

Workshop

opnieuw openen en zingen

zaterdag 5 juni 2021, 10.00 uur

Buiten inzingen met de geluiden van de natuur. Daarna met pianiste Gerrie Meijers begeleid ik zangers in het voorbereiden en uitvoeren van repertoire. Mini-masterclass

Meer informatie