Zangles

Een aandachtige en innige omgang met je eigen stem...
een soort mindfullness voor de stem

Je wilt graag vrijer en ook klankvoller zingen. Je wilt niet meer schor zijn na je concert of koorrepetitie. Je wilt graag je eigen stem ontdekken. Je zou graag de hoogte en/of laagte van je stembereik verder ontwikkelen. Je wilt meer ontspannen zingen op een podium. Je wilt je eigen 'geluid' en zangstijl ontwikkelen. Je wilt graag met vertrouwen solistisch zingen. Je wilt je voorbereiden op de toelating in een stem- of zanggerichte opleiding. Er zijn duizend-en-één goede redenen om op zangles te gaan.

Ik geef live zangles en online. Je kunt kiezen. De één-op-één zanglessen geef ik in mijn studio aan huis, hetgeen een ruime ruimte is met een vleugel, rust en luchtreiniging.

Ontdek je eigen stemklank met aandacht

Een aandachtige en 'innige' omgang met je stem is een voorwaarde om haar in volledigheid te laten klinken én gezond te gebruiken. Ik werk daartoe met name vanuit de Lichtenberger® Methode. De essentie van deze methode is het ontwikkelen en verfijnen van de zintuiglijke waarneming van klank en lichaam, welke een ontspannende werking heeft op de stem. In feite wordt in de zangles de zelfregulerende potentie in ieders zingen geactiveerd. Die zelfregulatie en balans leidt tot een groter zang-gemak en geeft een meer volledige ('vollere') klank. Het klank-georiënteerde zingen is heilzaam voor álle zangstemmen, op elk vocaal en muzikaal nivo, en op elke leeftijd.

Ik verras je met allerlei stimulaties om je zintuiglijke en lichamelijke waarneming te verfijnen en je stemgebruik te bevrijden. In de zanglessen komen via deze stimulaties de volgende onderwerpen aan de orde: het aandachtig omgaan met de klank in jouw lichaam, het aandachtig gebruiken van je volledige inwendige 'vocale 'instrument', het vergroten van de zintuiglijke waarneming van klank en lichaam, het aanspreken van de natuurlijke zelf-ordenende werking van de stem, de cruciale zintuigelijke rol van de oren in relatie tot het functioneren van het strottenhoofd, de natuurlijke draagkracht en glans van de stem door het ontstaan van hoge trillingen (brilliance), het natuurlijk vibrato als kenmerk van een gezond stemgebruik én de innerlijke bewegelijkheid als bron van muzische vrijheid.

Muzikale onderwerpen kunnen aan de orde komen zoals tekstbehandeling en -expressie, articulatie en frasering, stemgebruik in verschillende muzikale stijlen (klassiek, musical, pop).

Als je niet alleen wilt ervaren maar ook wilt begrijpen hóe je (zang-)stem werkt in anatomische, fysiologische en akoestische zin, leg ik je dat graag uit. Vervolgens is het jouw eigen persoonlijke weg om je stem te ontwikkelen m.b.v. die waarneming, ervaring en kennis. Ik begeleid en motiveer daarbij graag.

Zingen is communiceren

Zingen komt voort uit een natuurlijke behoefte via de klank om te gaan met jezelf en te communiceren met anderen. Je stemklank bevat informatie over jouw 'toestand' op dát moment. Het is een vorm van oer-communicatie. Als je zingt of spreekt, laat je iets 'zien' van jouw binnenkant. Die innige ontmoeting met jezelf en uiteindelijk ook met elkaar, dáár gaat het om. De klank-georiënteerde zangpedagogiek geeft je meer ontspanning, hetgeen leidt tot meer zanggemak én podiumgemak. Het aandachtig omgaan met je stemklank en jezelf geeft de mogelijkheid je zingende ten volle uit te drukken. Het geeft je toegang tot een authentieke muzische vrijheid in klank, tekst en compositie.

Informatie voor leerlingen

Onderstaande link gaat naar een pagina die alleen toegankelijk is voor de huidige leerlingen. Klik dus hier op leerlingenpagina.

Actuele informatie
lees verder op Facebook

Zang- en klankpraktijk Symphonia is geopend een aantal zanglesdagen per maand! Meestal op vrijdagen. Stuur een mail als je interesse hebt. In september en oktober 2023 zijn er geen zanglesdagen.

Op vrijdag 16 november is er gelegenheid om voor individuele lessen in te tekenen. In januari en februari komt er ook zo'n zanglesdag. Ook zal er op deze november-zangdag een anderhalf-uur-durende sessie Hildegard repertoire zingen zijn voor 3-5 zangers.

''Be soft in your practice. Think of the method as a fine silvery stream, not a raging waterfall. Follow the stream, have faith in its course. It will go on its own way, meandering here, trickling there. It will find the grooves, the cracks, the crevices. Just follow it. Never let it out of your sight. It will take you.''
-Sheng-yen-

Praktische informatie

Iedere zangles bevat in principe een combinatie van stimulaties, oefeningen én muziek maken! Een volledige les met klank-georiënteerde stimulaties en oefeningen is ook mogelijk. Je kunt zingen in allerlei stijlen: klassiek, musical en/of pop. Ik ben zelf opgeleid als klassieke zangeres.

Wil je zangles in Haarlem? Of zoek je zangles in Velsen? Mijn zangpraktijk is gevestigd in een ruime en goed-geventileerde zangstudio in Santpoort-Noord, in gemeente Velsen, en dus ook vlakbij Haarlem. Er staat een vleugel, zodat iedereen ook begeleid kan worden.

Zang- en klanklessen gaan op afspraak. Online is ook mogelijk. Vrijdag overdag is de lesdag. Volwassenen ontvangen 1 uur les, ieder in zijn eigen frequentie. Je kunt je ook laten coachen als duo of groepje.

Tarieven
Eén uur individueel zangles betekent ongeveer 50 minuten les en daarnaast de tijd voor binnenkomst, afrekenen en nieuwe afspraak maken. Uurtarief is 60 euro voor een individuele les, inclusief BTW.

Ik geef ook lessen aan duo's, bijvoorbeeld een bestaand zangduo of een zanger met pianist als het gaat om de coaching van het sámen musiceren. Tarief van duo-les is 70 euro per uur, inclusief BTW.
Koorcoaching of groepsles wordt specifiek afgesproken, mede afhankelijk van groepsgrootte, voorbereidingstijd en reiskosten. Minimum tarief is 80 euro (excl. BTW) per contactuur.

Voor mensen jonger dan 18 jaar, is ook een wekelijkse zangles van een half uur mogelijk. Het lestarief voor mensen jonger dan 21 jaar is 40 euro per uur of 20 euro per half uur (zij zijn namelijk BTW-vrij). Als je interesse hebt, of je wil een eerste les afspreken ter kennismaking, neem dan contact op.

Als afgezegd wordt binnen 24 uur vóór de les-afspraak, dan wordt de les toch in rekening gebracht.