Koordirigent en -coach

Butterfly Dreams - Les Moucherons

Butterfly Dreams - Les Moucherons (Foto: Ben Kruijsen)

Ik ben koordirigent en kerkmusicus, en vervolgens opgeleid tot zangpedagoog en zanger. In mijn werk als dirigent zoek ik altijd verbindingen tussen verschillende kunstvormen, stijlen, mensen en locaties. In de repetities besteed ik tijd aan repertoire-studie, sámen musiceren, improvisatie en samenklank, maar ook aan de autonomie en authenticiteit van de individuele zangers. Ik maak veel gebruik van de klank- en sensorisch-georiënteerde stempedagogiek (Lichtenberger methode).

Ik ben dirigente van kamerkoor Les Moucherons. Verder start ik regelmatig kortlopende koorprojecten in eigen beheer zoals Schola Hildegardis. Ik geef ook veel koorcoaching.

Ik was tot juni 2016 cantor en dirigente in de Protestantse gemeente in de Dorpskerk in Santpoort-Noord, en organiseerde in dat verband veel kortlopende zangprojecten en -evenementen 'Zingen in de Dorpskerk'. Ik richtte in 1999 Kleinvrouwenkoor Baba Jaga en was tot juli 2011 haar dirigente.

Imagine!

Met kamerkoor Les Moucherons hadden we tot half maart 2020 een prachtig programma rond oorlog, vrede en vrijheid in voorbereiding. In het Hemelvaartsweekend stonden een koorreis naar Ieper, en concerten in Ieper (België) en Haarlem in de planning. De Coronacrises heeft dat alles veranderd. We kwamen samen in zoomsessies, de koorleden oefenden en maakten opnames van zichzelf, er werden digitale meerstemmige opnames gemaakt, en er werd actief in tuinen buiten gezongen in hele kleine groepjes zangers. Vanaf half juni 2020 zongen we weer gezamenlijk met inachtneming van het protocol voor koor-zingen zoals uitgebracht door het Koornetwerk. In voorjaar 2021 zingen we via Jamulus in combinatie met Zoom. Nu zingen we alweer sinds juni 2021 fysiek samen. Eerst buiten in een paar prachtige landgoederen en natuurgebieden. Dat was zeer bijzonder om weer sámen te klinken in dat weelderige groen en met de zingende vogels. Vanaf juli repeteren we weer in een grote fijne ruimte in Haarlem.
website Les Moucherons.

Schola Hildegardis

Schola Hildegardis is een koor voor vrouwenstemmen met projectmatige opzet dat zich richt op de liederen van Hildegard von Bingen, de 12e eeuwse abdis, mystica én componiste, en bijpassende muziek. O.a. liederen uit de 77 'Symphoniae' en het spel der deugden 'Ordo Virtutum' van Hildegard von Bingen. Verder wordt gezongen middeleeuwse liederen, vroege meerstemmigheid en passende moderne composities ( bijvoorbeeld op basis van liederen van Hildegard von Bingen). Zie op deze website Schola Hildegardis

Voor actuele informatie over de Schola-projecten Volg en 'like' Schola Hildegardis op Facebook